Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giam sát việc thực hiện Chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 21/4, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Phạm Hùng Thắng - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn, thực hiện giám sát tại Sở Tài chính về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Qua giám sát cho thấy, giai đoạn 2016 - 2021, Sở Tài chính đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản tổ chức triển khai thực hiện công tác THTK, CLP trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai việc xây dựng các Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan để triển khai đến các phòng, đơn vị thực hiện.

Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm tăng nguồn thu ngân sách, chống thất thu ngân sách; do đó số thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2021 đều đạt và vượt kế hoạch. Chi ngân sách đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm; chú trọng phân bổ tỷ lệ hợp lý cho đầu tư phát triển và trả nợ công. Kết quả giai đoạn 2016 - 2021, tiết kiệm chi thường xuyên toàn tỉnh đạt 650.723 triệu đồng, tiết kiệm chi hội nghị, đi công tác 34.895 triệu đồng. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã được thực hiện theo đúng quy định; việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, không làm thất thoát, lãng phí.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi các nội dung liên quan đến công tác tham mưu, triển khai THTK, CLP trên địa bàn; tiến độ rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; tiến độ, hiệu quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; việc mua sắm phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của các cơ quan, tổ chức; việc kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước...

Đồng chí Trần Thị Hiền, đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Tài chính cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại cuộc giám sát; tăng cường công tác tham mưu cho UBND tỉnh, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các quy định THTK, CLP. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công... Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực tài chính theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về  THTK, CLP./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập