Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục tổ chức Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

         Sáng ngày 14/122023, HĐND huyện Bình Lục đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện; tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

anh tin bai

Chủ tọa kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Bình Lục.

          Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo công tác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và của các cơ quan: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động HĐND năm 2023; chương trình hoạt động năm 2024 kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2023 HĐND huyện khóa XX; Thông báo kết quả hoạt động của UB MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ  năm 2024...

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, năm 2023 huyện Bình Lục đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật như: Thu nhập bình quân đầu người của huyện ước đạt 66,36 triệu đồng, bằng 100,1% kế hoạch năm, tăng 5,6 triệu đồng so với năm 2022; cơ cấu kinh tế được đảm bảo: Nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 24,4%, công nghiệp – xây dựng 40,1%, thương mại – dịch vụ 35,5%.  Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 2.667, 3 tỷ đồng, bằng 100,14% kế hoạch năm, tăng 3,18% so với năm 2022; giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 6.415 tỷ đồng, bằng 101,03% kế hoạch năm, tăng 19,04% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 4.485,7 tỷ đồng, đạt 100,22% kế hoạch năm, tăng 10,23% so với năm 2022; Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 56,8 triệu USD, bằng 103,3% kế hoạch năm, tăng 16,87% so với cùng kỳ; Thu cân đối ngân sách trên địa bàn năm 2023 ước đạt 389, 295 tỷ đồng, bằng 106,1% dự toán tỉnh giao, 100,3% dự toán huyện phấn đấu, tăng 79,3% so với năm 2022; Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 3,59%, giảm 0,33% so với cuối năm 2022…

Năm 2023, hoạt động của HĐND huyện Bình Lục tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các hoạt động như: tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, công tác tiếp công dân được duy trì thực hiện nghiêm theo quy định; công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện đã tổ chức 07 cuộc giám sát chuyên đề; đồng thời thường xuyên giám sát việc tuân thủ pháp luật trên địa bàn;  

anh tin bai

Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 14-15/12/2023.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập