Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục tổ chức Kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

          Sáng 15/12/2022, Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục tổ chức Kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng ban của huyện và các đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

Các đại biểu dự kỳ họp.

         Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các cơ quan: HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ tám HĐND huyện; Báo cáo công tác của UBND huyện về: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kết quả ước thực hiện dự toán NSNN địa phương năm 2022, dự toán NSNN địa phương năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2022, nhiệm vụ năm 2023…

        Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2022 các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Bình Lục đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó nổi bật là các chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60,76 triệu đồng/người/năm, đạt 100,1% kế hoạch; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 226.619 triệu đồng, đạt 145,5% dự toán tỉnh giao, đạt 118,6% dự toán huyện phấn đấu; số lao động được giải quyết việc làm mới 3.855 lao động, đạt 116,8% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 4,13%, giảm 0,4% so với kế hoạch; giá trị sản xuất nông, thủy sản (giá SS 2010) ước đạt 2.585,1 tỷ đồng, đạt 100,24% kế hoạch; giá trị sản xuất CN-TTCN (giá SS 2010) ước đạt 5.389,5 tỷ đồng, đạt 103,86% kế hoạch.Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2022, năm 2023, huyện Bình Lục phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 66,3 triệu đồng/người/năm, tăng 5,6 triệu đồng so với năm 2022; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 388,28 tỷ đồng; số lao động được giải quyết việc làm mới trên 3.830 lao động; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm còn 3,7%....

        Hoạt động của HĐND huyện năm 2022 đạt được nhiều kết quả, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 04 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ, 02 kỳ họp chuyên đề) để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; các tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu HĐND gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND huyện; Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, hướng đến cử tri, nhân dân thôn, tổ dân phố, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã các cơ quan chức năng của huyện báo cáo trả lời tại kỳ họp HĐND huyện;hoạt động khảo sát, giám sát tiếp tục được tăng cường, tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu của cơ quan, đơn vị.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

          Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà HĐND, UBND và các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện Bình Lục đã đạt được trong năm 2022.Để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra trong năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Bình Lục thực hiện tốt một số nội dung: Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2022; cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; xây dựng các nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội gắn với giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm.Tập trung hoàn thiện, tổ chức thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, sản xuất nông sản sạch, ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa sản xuất. Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục, giải phóng mặt bằng các dự án, đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư để thực hiện GPMB, đầu tư Dự án tuyến đường liên kết vùng 495B đảm bảo tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch của tỉnh.Quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; xem xét, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là những nội dung cử tri có ý kiến nhiều lần.

         Kỳ họp tiến hành nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét thông qua các nghị quyết theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND huyện.

        Kỳ họp thứ tám HĐND huyện Bình Lục khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trong 2 ngày (từ ngày 15 đến ngày 16/12/2022). 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập