Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 11/12/2023, Hội đồng nhân dân Thành phố Phủ Lý tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban của thành phố; các đại biểu HĐND thành phố khóa XIX. 

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy,
 Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

          Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung của Kỳ họp để HĐND thành phố quyết định đúng, sát với tình hình thực tế, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và Nhân dân thành phố...

anh tin bai

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND thành phố Phủ Lý

 Ngay sau phần khai mạc, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét các báo cáo: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; kết quả hoạt động của HĐND thành phố trong năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024 của HĐND thành phố; kết quả ước thực hiện dự toán NSNN địa phương năm 2023, dự toán NSNN địa phương năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024; báo cáo công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố...

          Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của thành phố năm 2023 của UBND thành phố: Năm 2023, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, 15/15 chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Thu ngân sách ước đạt trên 2,3 nghìn tỷ đồng, đạt 182,1% kế hoạch tỉnh giao, đạt 162,8% so với Nghị quyết HĐND thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 17,2%; Giá trị sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 9,5% so với năm 2022; GRDP bình quân đầu người đạt 173,5 triệu đồng/người/năm, tăng 12,4% so với năm 2022. Công tác Giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện quyết liệt phục vụ các dự án trọng điểm của Trung ương, của Tỉnh trên địa bàn Thành phố và thực hiện xây dựng các dự án hạ tầng khung, hạ tầng giao thông kết nối. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. 

anh tin bai
 Đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh,
 Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách  HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

        Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được trong năm qua. Đồng thời cũng mong muốn trong năm 2024, HĐND, UBND thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thế hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả Chị thị, Nghị quyết của HĐND các cấp, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng, triển khai hiệu quả Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường, xã; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ, các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của HĐND thành phố đã đề ra..

          Tiếp đó, HĐND thành phố tổ chức lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Việc lấy phiếu được thực hiện dân chủ, đúng nguyên tắc, trình tự và thủ tục quy định.

Kỳ kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 11-12/12/2023.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập