Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 ) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 15/12/2022, Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự kỳ họp có đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ủy viên BTV Thị ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; lãnh đạo các phòng, ban của thị xã; các vị đại biểu HĐND thị xã khóa XX.

anh tin bai
 Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
 Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã xem xét các báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 theo quy định của HĐND, UBND, UBMTTQ và các ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã.

Theo báo cáo của UBND thị xã, trong năm 2022 kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục có chuyển biến tích cực; nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Tổng số 19/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra: Giá trị sản xuất CN - TTCN đạt 89.367 tỷ đồng, vượt 1,3% kế hoạch; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.394 tỷ đồng, vượt 0,02% kế hoạch; thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.638 tỷ đồng, vượt 99,75% so với kế hoạch; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội được bảo đảm;an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định và ngày càng được cải thiện. 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ chín HĐND thị xã

Năm 2022, Hội đồng nhân dân thị xã đã tổ chức triển khai hiệu quả  chương công tác đã đề ra; đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tổ chức kịp thời các kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết HĐND thị xã, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; hoạt động giám sát chuyên đề đảm bảo chương trình, kế hoạch; xem xét cho ý kiến kịp thời đúng quy định đối với các tờ trình của UBND thị xã; làm tốt công tác tiếp xúc cử tri; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân định kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tại Kỳ họp, HĐND thị xã đã xem xét tờ trình của UBND thị xã gồm: phê chuẩn dự toán ngân sách thị xã Duy Tiên và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2023; điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách thị xã; kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghe các Ban của HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo các phòng của UBND thị xã tiến hành trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thuộc lĩnh vực phụ trách; trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND thị xã tập trung vào các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, vấn đề chất lượng nước sạch, vấn đề xây dựng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị,…

Kỳ họp thứ chín HĐND thị xã Duy Tiên khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 15 đến ngày 16/12/2022)./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 746
  • Trong tuần: 11 831
  • Tất cả: 891016
Đăng nhập