Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 ) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 18/12/2023, Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức Kỳ họp thứ  mười hai (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ủy viên BTV Thị ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của thị xã; các vị đại biểu HĐND thị xã khóa XX. 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã xem xét các báo cáo công tác  năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của HĐND, UBND thị xã như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kết quả hoạt động của HĐND thị xã; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chng tham nhũng, công tác quốc phòng, an ninh. Xem xét báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Thông báo của Uỷ ban MTTQ thị xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 và các k họp trước của HĐND thị xã..

Theo báo cáo của UBND thị xã, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thị xã nên kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 83,9 triệu đồng, tăng 1,08 % so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2022. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.407 tỷ đồng, đạt kế hoạch, tăng 0,93% so với năm 2022. Giá trị sản xuất CN - TTCN (giá SS 2010) ước đạt 103.903 tỷ đồng, đạt kế hoạch năm, tăng 16,27% so với năm 2022. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.162,851 tỷ đồng, tăng 17,8% so với KH năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 11.550 tỷ đồng, vượt 0,6% so với kế hoạch năm, tăng 19,81% so với năm 2022. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 12.890 tỷ đồng, vượt 0,08% so với kế hoạch năm, tăng 11, 99% so với năm 2022. Văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng. Quốc phòng được củng cố vững chắc; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ổn định.

Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã Duy Tiên

anh tin bai

Chủ toạ và thư ký kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã

Năm 2023, hoạt động của HĐND thị xã đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương; Thường trực, các Ban của HĐND thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện, hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Đổi mới, nâng cao chất lượng các Kỳ họp HĐND thị xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại các kỳ họp tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu đầy đủ tài liệu và thông tin các kỳ họp HĐND thị xã; tổ chức kịp thời kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Thường xuyên giám sát, đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết HĐND thị xã. Hoạt động giám sát chuyên đề đảm bảo chương trình, kế hoạch, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc giám sát; đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện sau kết luận giám sát. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân định kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã; theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân..

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã xem xét tờ trình của UBND thị xã gồm: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phê chuẩn dự toán ngân sách thị xã và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2024; thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; thông qua kể hoạch đầu tư công năm 2024; chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số Dự án trên địa bàn thị xã. Nghe các Ban của HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị xã, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 (do đã chuyển công tác khác) và tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thị xã bầu.

  Cũng tại kỳ họp, Lãnh đạo UBND thị xã, lãnh đạo các phòng của UBND thị xã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thuộc lĩnh vực phụ trách và trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND thị xã

Kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã Duy Tiên khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra  từ ngày 18-19/12/2023./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập