Hội đồng nhân nhân huyện Bình Lục tổ chức kỳ họp thứ chín (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 18/5/2023, Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục đã tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Xuân Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch HĐND huyện; đồng Trần Hữu Hiệp, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban của huyện và đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

anh tin bai

Toàn cảnh đại biểu tham gia kỳ họp

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét các tờ trình do UBND huyện trình tại kỳ họp gồm: bãi bỏ điều 3 của Nghị quyết số 06/NQ- HĐND ngày 18/12/2020 và điều 3 của Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện; bãi bỏ nghị quyết số 35/NQ -HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả giải quyết nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện; bổ sung tiến độ thực hiện dự án trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do huyện quản lý; điều chỉnh thời gian và bổ sung tiến độ thực hiện trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do huyện quản lý; phân bổ sử dụng nguồn tăng thu năm 2022; xác định kết quả giải quyết nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND của Thường trực HĐND huyện; sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về việc thông qua đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục giai đoạn đến năm 2030; điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. 

anh tin bai

Chủ toạ kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (do chuyển công tác); bầu bổ sung y viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX (ông Nguyễn Anh Bình, tổ đại biểu số 2, ông Lã Thành Nam tổ đại biểu số 3, do chuyển công tác).

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất với các nội dung, các tờ trình được trình bày tại kỳ họp và thông qua các nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Xuân Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; các đại biểu HĐND huyện tăng cường hoạt động giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đạt hiệu quả./.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 423
  • Trong tuần: 20 131
  • Tất cả: 1184093
Đăng nhập