Hội đồng nhân nhân huyện Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 16/12/2022, Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các phòng, ban của huyện và các đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

anh tin bai
 Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,
 Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện xem xét báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của huyện Kim Bảng cơ bản ổn định và phát triển; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. GRDP bình quân đầu người đạt 102,9 triệu đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 24,4% so với năm 2021; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 1.006 tỷ đồng, bằng 113,7% kế hoạch tỉnh giao. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; du lịch, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tiếp tục tăng trưởng; thu hút đầu tư đạt kết quả khá. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm được chỉ đạo quyết liệt. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, vui chơi giải trí đã hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường; văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời thiết thực. Quốc phòng được củng cố, nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét các báo cáo công tác của HĐND, Ủy ban MTTQ, Tòa án nhân dân huyện. Xem xét 03 tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ, chương trình ban hành nghị quyết, chương trình giám sát của HĐND huyện  hoạt động của HĐND huyện năm 2023; xem xét (13 tờ trình ) của UBND huyện về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; điểu chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; bãi bộ một số nghị quyết. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ tám HĐND huyện Kim Bảng

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả mà HĐND, UBND và các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện Kim Bảng đã đạt được trong năm 2022; đồng thời thông báo một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để HĐND huyện có thêm những thông tin khi tham gia thảo luận và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện và một số ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hoạt động của HĐND huyện.

Để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kim Bảng đã đề ra trong năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Kim Bảng quan tâm một số vấn đề sau: tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, xây dựng các nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách trên địa bàn; rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh, của huyện đã ban hành; kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập, để điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa sản xuất, chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tập trung huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả; Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch. Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển đô thị của huyện, tập trung hoàn thiện các tiêu chí thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Kim Bảng trở thành thị xã trước năm 2025. Triển khai kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của huyện; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là về đất đai, tài chính - ngân sách, đầu tư, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông. Quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; xem xét, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là những nội dung cử tri có ý kiến nhiều lần,

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng rằng, HĐND và UBND huyện sẽ phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ. 

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

Kỳ họp thứ tám HĐND huyện diễn ra trong 1,5 ngày; tại kỳ họp, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp, trả lời chất vấn của các vị đại biểu HĐND huyện. Kỳ họp thông qua các nghị quyết quan trọng theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND huyện./. 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 411
  • Trong tuần: 4 958
  • Tất cả: 831946
Đăng nhập