Thường trực HĐND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

       Chiều ngày 18/10/2023, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị thống nhất, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Xuân Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

anh tin bai
 Đồng chí Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày dự kiến
 nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện

 

        Theo thông báo của Thường trực HĐND huyện, dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện Bình Lục khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 02 ngày (khoảng trung tuần tháng 12/2023) tại Nhà văn hoá trung tâm huyện. Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét báo cáo công tác của HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các ngành; xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND trình tại kỳ họp; kỳ họp tiến hành thảo luận, chất vấn, trả  lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

       Cũng tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện Bình Lục đã triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

       Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đối với dự kiến  nội dung, chương trình kỳ họp; căn cứ pháp lý, sự cần thiết đối với các nội dung trình kỳ họp; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện.

anh tin bai
 Đồng chí, Lê Xuân Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,
  Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị


              Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí, Lê Xuân Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Trên cơ sở nội dung, chương trình kỳ họp đồng chí Chủ tịch HDNĐ huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng, tiến độ; UBND huyện phối họp chặt chẽ với Thường trực HĐND, y ban MTTQ huyện trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026. Các Ban HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện thực hiện thẩm tra đối với các nội dung trình kỳ họp, làm cơ sở để HĐND huyện xem xét, quyết nghị. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tham mưu và chuẩn bị tốt các điều kiện khác để phục vụ kỳ họp để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp../.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập