Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Ngày 27/10/2023, Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo các Ban của HĐND; Lãnh đạo các phòng, ban của huyện.

anh tin bai
 Đồng chí Phạm Thị Huệ, Ủy viên BTV Huyện ủy,
 Phó Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, Lãnh đạo UBND huyện báo cáo đề xuất nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.  

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Thành Thăng, Phó Bí thư Huyện ủy,
 Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng báo cáo tại hội nghị

Theo đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện dự kiến tổ chức từ 1,5 - 02 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 12/12- 20/12/2023). Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo của HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; xem xét thông qua các Nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện theo thẩm quyền. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền,…

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện, dự kiến 01 ngày (trong khoảng thời gian từ 08/11-14/11/2023).

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp; căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành các nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp.

anh tin bai
 Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,
 Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trên cơ sở nội dung, chương trình kỳ họp đã được thống nhất, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định; phối họp chặt chẽ với Thường trực HĐND, y ban MTTQ huyện trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện để hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh, huyện đạt hiệu quả. Các Ban HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện thực hiện thẩm tra đối với các nội dung trình kỳ họp, làm cơ sở để HĐND huyện xem xét, quyết nghị. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tham mưu và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp./. 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập