Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm giám sát công tác quản lý đất đai tại một số xã trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề năm 2023, trong tháng 11 năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát công tác quản lý đất đai tại một số xã trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn; tham gia Đoàn giám sát có Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Để phục vụ công tác giám sát, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế công tác quản lý đất đai đối với một số dự án cho thuê đất để thực hiện các dự án sản xuất đa canh thuộc địa bàn 04 xã: Thanh Thủy, Thanh Tân, Thanh Hải, Liêm Thuận.

anh tin bai

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện khảo sát thực tế tại xã Thanh Thủy

Từ ngày 22-24/11/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát trực tiếp tại 04 đơn vị theo kế hoạch. Qua khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND huyện nhận thấy: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý đất đai; trong những năm qua, công tác quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm liên quan đến đất đai giảm; cấp ủy, chính quyền các xã đã chú trọng chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, đề nghị của công dân liên quan đến đất đai, phát hiện và ngăn chặn kịp thời với một số trường hợp vi phạm, đặc biệt là những trường hợp vi phạm mới… 

anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc tại xã Liêm Thuận

Tuy nhiên, trong công tác quản lý đất đai đối với 02 nhóm là đất công ích và các dự án cho thuê đất để thực hiện dự án sản xuất đa canh vẫn còn có những tồn tại, hạn chế như: còn tồn đọng một số sai phạm diễn ra từ lâu, đến nay chưa giải quyết, chưa có biện pháp và phương án xử lý; việc xử lý sai phạm về đất đai còn chủ quan, chưa kiên quyết; công tác kiểm tra, giám sát nắm thông tin chưa thường xuyên cho nên việc xử lý thiếu kịp thời.

Cũng tại các buổi làm việc, các xã, đơn vị có liên quan đã kiến nghị với Đoàn Giám sát nhằm tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại địa phương. 

anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc tại xã Thanh Hải

Kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Trưởng Đoàn Giám sát đề nghị các xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát việc sử dụng đất đai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các quy định về đất đai; tăng cường công tác quản lý, kịp thời kiên quyết ngăn chặn và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật đất đai. Chủ động rà soát đất nông nghiệp gắn liền với đất ở được giao ổn định theo tiêu chuẩn tại QĐ115, quỹ đất công ích do UBND xã quản lý giáp khu dân cư để xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập