Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn quý III năm 2023.

Ngày 25/9/2023, Thường trực Hội đồng nhân huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III năm 2023 để đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 . Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban có liên quan; Thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Theo Báo cáo của Thường trực HĐND huyện, trong 9 tháng đầu năm 2023, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ kịp thời, đúng quy định. HĐND huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; bổ sung thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề trong quý IV (giám sát việc thực hiện pháp luật trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện); Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND huyện, thực hiện ứng dụng phần mềm Phòng họp không giấy trong các kỳ họp HĐND huyện. Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026;Tăng cường, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri ((như: tăng thời gian, số lượng, mở rộng điểm tiếp xúc ở các thôn, tổ dân phố và thực hiện đổi địa bàn tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử đối với đại biểu HĐND huyện là lãnh đạo HĐND, UBND huyện, gắn tiếp xúc cử tri với công tác đối thoại,...); việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết, các ý kiến có liên quan trực tiếp đến đời sống của cử tri và nhân dân cơ bản được giải quyết, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp theo đúng quy định; tổ chức tổng kết việc thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND từ 01/7/2016 đến 3/6/2023 trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng, tiến độ;xây dựng kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình tháng 10 năm 2023. Thường trực HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị giao ban lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tại huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan trong quý IV năm 2023 thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thường trực HĐND huyện tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có việc triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm Phòng họp không giấy; tiếp tục triển khai các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình giám sát năm 2023; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, đôn đốc giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; làm tốt công tác điều hòa, phối hợp giữa hai kỳ họp theo quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tốt các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 theo luật định; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND cấp huyện, cấp xã bầu nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đặc biệt là việc ban hành các nghị quyết tại kỳ họp, đảm bảo đúng quy trình của pháp luật; thực hiện tốt chức năng giám sát; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, công tác theo quy định./

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập