Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp giải trình tháng 10 năm 2023

        Ngày 20/10/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp giải trình về việc thực hiện Thông báo số 20/TB-TTHĐND ngày 16/8/2022 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giao, cho thuê, quản lý, sử dụng đất và tình hình thu, nộp tiền thuê đất đối với các dự án của các tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện;  lãnh đạo các cơ quan: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Chi cục thuế khu vực Thanh Liêm- Bình Lục, Văn phòng HĐND & UBND huyện.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Viết Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại phiên họp 

 

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên họp

 

Tại phiên giải trình, trên cơ sở các nội dung đã được Lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo, các đại biểu tham dự phiên giải trình đã thẳng thắng trao đổi, làm rõ những kết quả đã đạt được, những nguyên nhân, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và đã đề nghị Lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan có liên quan báo cáo, giải trình về một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến trách nhiệm quản lý của đơn vị trong việc thực hiện Thông báo số 20/TB-TTHĐND ngày 16/8/2022 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giao, cho thuê, quản lý, sử dụng đất và tình hình thu, nộp tiền thuê đất đối với các dự án của các tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn huyện. 

anh tin bai
 Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
 phát biểu  kết luận phiên giải trình

           

Phát biểu kết luận phiên giải trình, Đồng chí Nguyễn Minh Tiến- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Thông báo số 20/TB-TTHĐND ngày 16/8/2022 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giao, cho thuê, quản lý, sử dụng đất và tình hình thu, nộp tiền thuê đất đối với các dự án của các tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn huyện; đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục..

Trong thời gian tới, để tập trung thực hiện nghiêm Thông báo số 20/TB-TTHĐND ngày 16/8/2022 của Thường trực HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung rà soát, đánh giá nghiêm túc những nội dung đã làm được, những nội dung còn tồn đọng, vướng mắc; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chuyên đề thực hiện Thông báo số 20/TB-TTHĐND ngày 16/8/2022 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giao, cho thuê, quản lý, sử dụng đất và tình hình thu, nộp tiền thuê đất đối với các dự án của các tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện. 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập