Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2024

            Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện; ngày 26/02/2024, Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 02/2024, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03/2024 và trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện 

          Tại phiên họp, đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2024 và trong thời gian tới. 

anh tin bai
 Đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy vên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
 báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND huyện trong tháng 02/2024
 

            Theo Báo cáo của Thường trực HĐND huyện, trong tháng 02/2024, Thường trực HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện các chương trình nhiệm vụ đề ra: Thường trực HĐND đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy nắm bắt tình hình dư luận, ý kiến, kiến nghị của cử tri trong huyện để đôn đốc giải quyết theo thẩm quyền; triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, trọng tâm là Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2024; thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo tổ chức rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện từ sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 đến nay. Trong tháng 02/2024, Thường trực HĐND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát công tác quản lý đầu tư- xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn huyện trong năm 2022-2023 (giám sát đối với 05 đơn vị: Ban Quản lý dự án và ĐTXD huyện; UBND các xã: Thanh Nghị, Liêm Túc, Liêm Thuận, Thanh Tân).      

          Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả công tác tháng 2/2024, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân quan tâm. 

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả công tác mà các cơ quan đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung: Thường trực HĐND huyện tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nhất là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung giải quyết những kiến nghị có tính chất bức xúc, kéo dài; phối hợp giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; Thường trực HĐND huyện tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề theo kế hoạch; chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện; tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý II năm 2024UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan giải quyết những kiến nghị có tính chất bức xúc, kéo dài; triển khai các nghị quyết của HĐND huyện; trọng tâm là các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, thu, chi ngân sách, chủ trương các dự án đầu tư công...; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các thông báo kết quả  giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện./. 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập