Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023

        Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2023 của Hội đồng nhân dân huyện, ngày 25/5/2023, Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023, đánh giá kết quả hoạt động tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy,Văn phòng HĐND & UBND huyện       

anh tin bai


Các đại biểu tham dự phiên họp

          Tại phiên họp, đồng chí Đinh Viết Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 5/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023.

          Theo Báo cáo của Thường trực HĐND huyện, trong tháng 5/2023, Thường trực HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo thựcs hiện toàn diện các chương trình nhiệm vụ đề ra; Thường trực HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện, Ban Tuyên giáo huyện nắm bắt tình hình dư luận, ý kiến, kiến nghị và chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị theo thẩm quyền; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khóa XV tại xã Liêm Thuận; Tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân dân huyện số 2. Thường trực HĐND huyện ban hành thông báo kết quả giám sát công tác quản lý đầu tư- xây dựng các công trình, dự án tại 05 xã, thị trấn: Kiện Khê, Thanh Hương, Liêm Sơn, thị trấn Tân Thanh, Thanh Hà. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND huyện xây dựng thông báo kết quả giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện;  chỉ đạo Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện triển khai kế hoạch giám sát việc quản lý thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022; quản lý tài sản công tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện (giám sát tại 04 đơn vị: Liêm Phong, Liêm Túc, Liêm Cần, Thanh Hải). Thường trực HĐND huyện thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

          Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo, các ại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả công tác tháng 5/2023, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả công tác mà các cơ quan đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung: Thường trực HĐND huyện tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nhất là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung giải quyết những kiến nghị có tính chất bức xúc, kéo dài; phối hợp giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; Phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa XIX kỳ, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị, để đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiếp tục ứng dụng hệ thống phần mềm Phòng họp không giấy phục vụ kỳ họp; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp; tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND huyện khóa XIX; Chỉ đạo các Ban của HĐND huyện triển khai thực hiện giám sát chuyên đề theo kế hoạch. UBND huyện tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị có tính chất bức xúc, kéo dài; triển khai các nghị quyết của HĐND huyện tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; trọng tâm là Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023; nghị quyết về giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách huyện năm 2023; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các thông báo kết quả  giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện. 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 568
  • Trong tuần: 20 276
  • Tất cả: 1184238
Đăng nhập