Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam thảo luận tại tổ đối với các Nghị quyết trình kỳ họp

Chiều ngày 30/5/2023, theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ đối với các Nghị quyết trình kỳ họp. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tham gia thảo luận tại tổ cùng với các Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Giang, An Giang. 

anh tin bai

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam tại phiên thảo luận tổ

Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận đối với dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi),  đại biểu Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), việc ban hành Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và đảm bảo kịp thời triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV và kỳ họp cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời nêu một số khó khăn vướng mắc tại địa phương, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung.

anh tin bai
 Đại biểu Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
 Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam phát biểu tại phiên thảo luận

Đối với Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Trương Quốc Huy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14) nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù  tạo bước đột phá theo đúng tinh thần nghị quyết 31 của Bộ Chính trị là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với TP HCM mà cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả đất nước. Bên cạnh cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh đồng chí Trương Quốc Huy cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong việc thực hiện Quy hoạch triển khai xây dựng nhà xã hội, điều kiện mua nhà ở xã hội; vấn đề nhà ở cho công nhân tại các Khu, Cụm công nghiệp…

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 650
  • Trong tuần: 20 358
  • Tất cả: 1184320
Đăng nhập