Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều ngày 05/12/2023, tiếp tục chương trình làm việc, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành Quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lường Văn Thắng (do chuyển công tác). Các đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã nhất trí về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai
 Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
 trình bày tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm
  tại kỳ họp thứ 16HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp đó, tại phiên họp, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh. Các vị đại biểu sẽ tiến hành thảo luận ở Tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người được HĐND tỉnh bầu.

Sau phần thảo luận tại Tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người được HĐND tỉnh bầu, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành các quy trình tiến hành lấy phiếu tin nhiệm đối với những người được HĐND bầu (bầu ban kiểm phiếu, thực hiện bầu, kiểm phiếu ).

anh tin bai

Các vị đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu

Theo đó, Thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, tại Kỳ họp các đại biểu HĐND tỉnh đã trực tiếp lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người. Trong đó khối HĐND tỉnh có 6 người, bao gồm: Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng 03 Trưởng ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh. Khối UBND tỉnh có 20 người, bao gồm: Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng 16 Uỷ viên UBND tỉnh là trưởng các sở, ngành cấp tỉnh. Đây là những người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kết quả của lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, HĐND tỉnh đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch và nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập