Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua khối Tổng hợp năm 2021

Chiều ngày 23/4/2021, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam, Khối thi đua tổng hợp tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo phụ trách khối; đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ; Lãnh đạo Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 09 cơ quan, đơn vị trong khối gồm: Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Trưởng khối thi đua; Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, Phó Trưởng khối thi đua; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo sở, ngành: Tài chính,  Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế Hà Nam, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước và Chi cục Hải quan Hà Nam.

Đồng chí Trần Quang Nguyên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam, Phó Trưởng khối tổng hợp thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động của Khối thi đua Tổng hợp năm 2021.

 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Nguyên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Phó Trưởng khối, thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động của khối thi đua Tổng hợp năm 2021. Lãnh đạo đại diện các cơ quan trong khối phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất: Kế hoạch hoạt động của khối 2021; tiêu chí thi đua, phương thức đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng đơn vị và bình xét khen thưởng các khối thi đua tỉnh Hà Nam năm 2021; mười nhiệm vụ trọng tâm và 03 tồn tại, hạn chế cần khắc phục của đơn vị trong năm 2021. Lãnh đạo Sở Nội vụ đóng góp ý kiến về 10 nhiệm vụ trọng tâm của các thành viên trong khối; gợi ý các đơn vị đóng góp các phương thức đánh giá, chấm điểm bộ tiêu chí của các khối thi đua tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo phụ trách khối thay mặt UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của khối Thi đua Tổng hợp đạt được. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn ĐứcVượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối cần thực hiện tốt một số nội dung: thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển ” và các chỉ tiêu, nội dung thi đua đã được UBND tỉnh Hà Nam phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động, thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo chuyển biến trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thi đua thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa công sở trong giao tiếp và ứng xử; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc, tăng cường tinh thần phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu trong giải quyết công việc; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh; Quán triệt đến cán bộ, công chức của đơn vị thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; Đồng thời, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc chương trình công tác của năm 2021, đặc biệt là 10 nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị đã đăng ký và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm có tính đột phá của tỉnh; đề ra giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong khối và của Khối.

Các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2021

Tiếp đó trước sự chứng kiến của Lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua, Khen thưởng Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo các cơ quan trong Khối tổng hợp đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Phòng Tổng hợp

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 245
  • Trong tuần: 4 792
  • Tất cả: 831780
Đăng nhập