Nghị quyết số 04 sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2023.
Tải về
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 14 427
  • Tất cả: 1342168
Đăng nhập