Nghị quyết về chủ trương bố trí vốn Ngân sách địa phương để đầu tư phần kinh phí bổ sung do điều chỉnh dự án xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm nâng cao năng lực thoát nước chống ngập, úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Bỉ
      Nghị quyết về chủ trương bố trí vốn Ngân sách địa phương để đầu tư phần kinh phí bổ sung do điều chỉnh dự án xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm nâng cao năng lực thoát nước chống ngập, úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Bỉ (File )
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập