Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam
Nghị quyết sửa đổi, bổ sungĐiều 3 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnhvề quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục, thể thao tỉnh HàNam
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 541
  • Trong tuần: 11 196
  • Tất cả: 960211
Đăng nhập