Nghị quyết về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh Hà Nam về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND
ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh Hà Nam về quy định số lượng, chức danh,
mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị
trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 860
  • Trong tuần: 11 945
  • Tất cả: 891130
Đăng nhập